Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

Vilken betydelse har Sundsvalls hamn och logistikparken för Sverige?

Sundsvalls hamn är en viktig knutpunkt som har betydelse för Sundsvall, vår region, Sverige och EU. Kommunen prioriterar goda transportmöjligheter för näringslivet, och då är logistikparken viktig som transportnav för vägar, vattenvägar och järnvägar.

 

Sundsvall pekas ut som en strategiskt viktig industrihamn i Statens offentliga utredningar SOU 2007:58 ”Hamnstrategi – strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet”. Utredningen fastställer att Sundsvalls hamn har en viktig roll för distribution av industriprodukter från södra Norrland , och att den även är viktig för distribution av konsumentprodukter. Varor som transporteras till och från regionen färdas oftast väldigt långt – inte bara inom Sverige, utan ofta över hela världen.

 

Även EU har intresse av att Sverige har en fungerande infrastruktur och har beviljat Trafikverket medel för att ta fram järnvägsplanerna för järnvägsanslutningarna i Bergsåker och Maland för att förbättra transporter av material från Norrland till fabriker i Europa. Trafikverket anser att logistikparken är viktig och att den behöver bra järnvägsanslutningar och en ökad kapacitet på järnvägen i regionen. De har nyligen byggt en ny bit av E4 Sundsvall för ca 5 miljarder samt planerar för en rad övriga åtgärder i regionen, både för vägar och järnvägar.

 

Läs mer om åtgärder som Trafikverket och kommunen tillsammans planerar eller bygger.