Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

Varför kan inte Petersvik utvecklas till ett rekreationsområde istället med restauranger och caféer?

Petersvik lämpar sig inte som rekreationsområde eftersom det ligger mellan de två stora industriområdena hamnen och Ortviken. Där ligger industrier som Tunadals sågverk, Flogas, Imerys och Sundsvall Energis kraftvärmeverk Korstaverket, och industrier är inte så lätta att flytta på. Dessutom är hamnen djup och därför är den strategiskt rätt för att ta emot större fartyg och därmed ge näringslivet möjlighet till effektiva och hållbara transporter för en lång tid framöver. Därför har kommunen beslutat att området istället ska utvecklas till ett transportnav, och för det behövs en logistikpark.

 

Men tillgången till rekreationsområden är förstås viktig, och därför har kommunen i översiktsplanen för Tunadal-Korsta-Ortviken och stadsvisionen pekat ut områden som är bättre lämpade som nya rekreationsområden än Petersvik.