Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

Varför behövs logistikparken?

Det är ett globalt fenomen att transportbehovet ökar, och eftersom näringslivet verkar på en global marknad ökar behovet av transporter även i Sundsvallsregionen. Kommunen har länge arbetat med att förbättra infrastrukturen i vår region och frågan är högt prioriterad eftersom det är en avgörande fråga för företagens konkurrenskraft.

 

För att kunna köpa och sälja varor till kunder och leverantörer som finns över hela  världen måste transportmöjligheterna vara effektiva. Är transporterna för krångliga och dyra kan Sundsvalls företag inte konkurrera på världsmarknaden utan konkurrenterna tar kunderna. Sundsvall behöver företagen eftersom de innebär jobb och skatteintäkter och därmed välfärd.

 

Iordningställandet av en logistikpark innebär att Tunadalshamnen byggs ut med en containerhamn, kombiterminal och logistikytor. Satsningen på logistikparken ligger i linje med: