Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

Varför äger kommunen en kombiterminal?

Sundsvalls kommun köpte fastigheten där kombiterminalen ligger idag, den 1 juli 2015. Anledningen är att vi vill på ett aktivt sätt jobba för att gods till och från Sundsvall ska fraktas på järnväg istället för på lastbil. En kombiterminal är den plats dit godstågen kommer för att hämta och lämna gods. 

 

Sundsvalls kommun har en långsiktig strategi som kallas för RIKARE. Strategin säger att kommunen ska jobba för att transporterna av  gods ska kunna ske på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Att frakta gods på järnväg är det mest miljövänliga sättet att transportera gods på.

 

Sundsvall Logistikpark AB har tecknat ett avtal med företaget Sandahls Goods & Parcel för att de  ska driva verksamheten i kombiterminalen, det vill säga lyfta av och på gods från godstågen, bland annat. När logistikparken är klar kommer kombiterminalen i  centrala Sundsvall att flyttas ut till logistikparken. Då finns det möjlighet att öka godstransporterna på järnväg ännu mer, eftersom där finns det mer plats. Där terminalen idag ligger kan järnvägstransporterna öka ytterst lite. Sedan är terminalen full.