Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

Vad hände med Banverkets utredning, som föreslog att kombiterminalen bör ligga i Fillan och Tunadalshamnen?

Kombiterminalen behöver vara stor nog för att omlastningen av gods ska kunna ske snabbt och till en rimlig kostnad. Banverket gjorde en fördjupad idéstudie 2007 om var en kombiterminal i Sundsvall skulle kunna ligga. Utredningen tog inte hänsyn till behovet av den nya containerhamnen och tittade bara på alternativ där det redan finns järnväg. Utredningen tog heller inte hänsyn till kommunens ambition att utveckla området Tunadal-Korsta-Ortviken till ett transportnav för att knyta ihop tre transportslag på ett effektivt sätt.

Ett förslag i utredningens rapport var att omlastning av gods från tåg till lastbil skulle ske i Fillan. Gods från tåg till båt skulle kunna ske i Tundalshamnen. För att det skulle vara möjligt måste man bygga fler spår i Fillan, vilket skulle innebära ett intrång på naturmiljön och på fastigheter. De korta spåren som redan finns i Tunadalshamnen är redan hårt belastade. Bristen på utrymme och den ökade transportkostnaden för att ha två åtskilda kombiterminaler gör att alternativet Fillan-Tunadalshamnen inte är lämplig.