Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

Vad är en kombiterminal och varför behöver logistikparken ha en?

Med en kombiterminal menas ett antal järnvägsspår dit godståg kommer för att hämta och lämna gods. Lastbilar kör sedan godset den sista, korta biten, till kunderna.

 

Kombiterminalen ligger idag mitt i centrala Sundsvall, vid Sundsvalls tågstation. Genom att flytta kombiterminalen till Petersvik och knyta ihop den med containerhamnen möjliggör vi än mer att långväga gods enkelt kan lastas om mellan väg, järnväg och sjöfart.

 

Området där kombiterminalen ligger idag ska istället användas för ett resecentrum för människor.