Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

Hur ser överenskommelsen ut mellan kommunen och SCA?

Det finns en  överenskommelse, en så kallad avsiktsförklaring, mellan kommunen och SCA kring parternas delaktighet i projektet Sundsvall Logistikpark. Avsiktsförklaringen beskriver till exempel de framtida ägarförhållandena mellan SCA och kommunen eftersom SCA ska finansiera containerhamnen.

Avsiktsförklaringarna som gällde till den sista december 2015 har uppdaterats. Parterna har då ändrat på några punkter, då vi nu vet mer om projektet. Uppdateringen handlar om hur kostnaderna ska fördelas med anledning av nya förutsättningar, hur aktieägarfördelningen i nya hamnen skall göras samt hur driftskostnader och intäkter för spår och vägar ska hanteras.

Genomförandebeslutet från juni 2013 gäller fortfarande. Kommunfullmäktige tog beslut om den uppdaterade avsiktsförklaringen i december 2015, och den kommer att gälla till 2017-12-31.