Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

Hur kommer det sig att kommunen jobbar vidare med logistikparksprojektet trots att miljötillståndet inte är klart och kommunen inte har fattat investeringsbeslutet?

När infrastruktur ska byggas är det mycket planering och många beslut som behöver tas. Det finns lagar som styr vad som behöver göras och hur det ska gå till när infrastruktur byggs. Det är många olika frågor som du måste arbeta med vilket gör att det är fler frågor som du jobbar med samtidigt. Kommunfullmäktige behöver också ta många beslut i ärendet om logistikparken.

Några av de stora besluten som tagits är en fördjupad översiktsplan, detaljplan, inriktningsbeslut och genomförandebeslut. Kvar är en miljödom samt slutligt investeringsbeslut.

När kommunen tog genomförandebeslutet 2013 om att investera 448 miljoner var det villkorat till ett antal punkter. Innan kommunen får börja bygga anläggningen måste:

  • detaljplanen för området vinna laga kraft
  • kommunen ha tillgång till marken inom detaljplanen. I den fördjupade översiktsplanen (2010) och detaljplanen (2014) anges att området ska användas till industrimark
  • miljödomen vinna laga kraft
  • det finnas tillräcklig säkerhet i att Trafikverket har avsatt investeringsmedel för anslutningarna Bergsåker och Maland samt elektrifiering av Tunadalsbanan
  • SCA och kommunen fatta investeringsbeslutet.

De två första villkoren är avklarade. Villkoret kring järnvägsprojekten är uppfyllt då kommunen och Trafikverket har tecknat ett genomförandeavtal för Maland. Genomförandeavtal för Bergsåker är klart och godkänt av kommunfullmäktige.

Miljöansökan lämnades in i juli 2015. Att ta fram en miljöansökan tar lång tid eftersom man i miljötillståndsansökan måste beskriva hur verksamheten ska bedrivas på ett ganska detaljerat sätt. Tiden för att få en miljödom är cirka ett år, ibland betydligt mer. Det vore slöseri med tid och resurser att inte jobba vidare med projektet i väntan på att miljödomen ska komma, speciellt eftersom behovet av containerhamnen är akut. För att kommunen och SCA ska kunna ta investeringsbeslutet behöver till exempel en rad upphandlingar och projekteringar göras.

Kommunen, Trafikverket och SCA arbetar med flera frågor parallellt för att alla delar ska bli klar samtidigt.