Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

Hur bestämdes det var logistikparken ska ligga?

För att det ska vara lönsamt att frakta gods på fartyg krävs det att varje fartyg kan transportera stora mängder gods. Då behöver fartygen vara stora, och för det krävs det en djup hamn. Tunadalshamnen är djup och därför den bästa platsen för en containerhamn. Eftersom logistikparken ska vara ett transportnav för vägar, järnvägar och vattenvägar behöver den ligga i anslutning till en djup hamn.

 

Det har gjorts flera lokaliseringsutredningar av bästa läget för en logistikpark:

  • ”Lokalisering av kombiterminal i Sundsvallsregionen”, daterad 2007-05-04
    En fördjupad idéstudie där Banverket jämför ett flertal alternativ för en kombiterminal i Sundsvallsregionen. Utredningen tog dock inte hänsyn till behovet av den nya containerhamnen och tittade bara på alternativ där det redan finns järnväg. Utredningen tog heller inte hänsyn till kommunens övriga ambitioner att skapa ett transportnav för att knyta tre transportslag på ett effektivt sätt. Utredningen hänvisar också till det då, pågående arbete med den fördjupade översiktsplanen över hela området Tundal-Korsta-Ortviken.

 

 

  • ”Containerhamn till Sundsvallsregionen!, daterad 2011-06-07
    Denna övergripande utredning låg till grund för det samråd som Sundsvalls Hamn AB genomförde mellan den 16 juni och den 26 augusti 2011, som ett led i upprättandet av miljökonsekvensbeskrivningen för tillståndsansökan. I utredningen jämförs läget för en containerhamn i Tundal med om containerhamnen istället skulle vara lokaliserad i Söråkers hamn, Härnösands hamn eller Gävle hamn.

 

  • ”Containerhamn till Sundsvallsregionen”, daterad 2012-02-03
    En fördjupad lokaliseringsstudie där 33 platser har jämförts. Tabeller med jämförelser finns som bilagor i utredningen. De tre möjliga lokaliseringsalternativ utöver Petersvik – Tunadal som utredningen kommer fram till är Utansjö i Härnösands kommun, Härnösands djuphamn samt Söråkers hamn i Timrå kommun. Men Petersvik – Tundal är det alternativ som har överlägset flest fördelar.