Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

Finns det kommunala beslut om hur det kommer att se ut i Petersvik?

Ja, det finns en så kallad fördjupad översiktsplan för hela området Tunadal-Korsta-Ortviken där Petersvik ligger. Planen antogs av kommunfullmäktige den 26 oktober 2009 och den vann laga kraft den 21 april 2010. Det betyder att den gäller. Här kan  du läsa den fördjupade översiktsplanen för Tunadal-Korsta-Ortviken.

 

Det finns också en detaljplan som kommunfullmäktige antog i juni 2012. Den vann laga kraft i januari 2014. Detaljplanen är juridiskt bindande och den beskriver vad marken inom ett begränsat område får användas till. Syftet med den här detaljplanen är att göra det möjligt att bygga en logistikpark som ska fungera som ett nav för transporter av gods, med tåg, bil och båt, samt tillhörande industriverksamhet. Här kan du läsa detaljplanen.

 

Det finns också ett inriktningsbeslut från 2012 och ett genomförandebeslut från 2013.

 

Denna successiva hantering av ärendet om Sundsvall Logistikpark i kommunfullmäktige, sker för att återkommande stämma av hur arbetet utvecklas. Nästa steg är ett slutligt inventeringsbeslut som kommunfullmäktige behöver fatta, hösten 2017.