Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

Finns det ett avtal där SCA binder sig att bekosta en dryg miljard i logistikparken?

Nej, detta ”gamla avtal” har inget med byggandet av logistikparken att göra. Det omnämnda exploateringsavtalet, med detaljplanen som grund, ger SCA möjlighet att bygga ytterligare pappersmaskiner och en tunnel mellan Ortvikens pappersbruk och hamnen för att tillgodose det egna transportbehovet. I avtalet förband sig SCA att färdigställa tunneln senast i samband med att driftstart av ny pappersmaskin. Någon ny maskin har inte byggts.

I samband med att kommunen antar och fastställer en detaljplan för ett område, så upprättas så kallat exploateringsavtal. Exploateringsavtalet reglerar villkor för hur exploateringen av det detaljplanerade området ska gå till, vilka rättigheter och skyldigheter avtalsparterna har. Det avtal som diskuterats är det exploateringsavtal som hör till detaljplanen och som möjliggör en utbyggnad av Ortvikens pappersbruk, dp-250. Detaljplanen och exploateringsavtalet vann laga kraft 1997.