Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

Är kommunens beslut om att bygga logistikparken baserat på produktionen av papper i Ortvikens pappersbruk?

Nej. Sundsvall Logistikpark behövs för att hela näringslivet i regionen ska få tillgång till hållbara och effektiva transporter. Ortvikens pappersbruk är en industri bland många, som har ett stort behov av transporter. I närområdet finns också Tunadals sågverk, Östrands massafabrik och dessutom tusentals andra företag i regionen, som har behov att transportera gods – till exempel butiker, byggvaruhus och verkstäder.

 

Sundsvalls kommun investerar inte bara för SCA:s skull utan för att näringslivet i hela regionen ska få tillgång till effektivare transporter.

 

När konkurrensen på marknaden är hård, som den är för Ortviken, är det än viktigare med kostnadseffektiva transporter. Kombiterminalen i logistikparken kommer att ge näringslivet bättre och nya möjligheter att flytta över gods från väg till järnväg, även för SCA.

 

När kombiterminalen i logistikparken är klar, stängs den i centrala Sundsvall och hela den volymen flyttas ut till logistikparken. Till kombiterminalen kommer många olika typer av gods som sedan fördelas ut i regionen.

 

Anledningen till att kommunen vill flytta kombiterminalen till logistikparken är dels för att bygga en effektivare terminal som ökar möjligheten att öka järnvägstransporterna, dels för att knyta ihop tågtransporter med sjöfarten. Att frakta mer gods på järnväg istället för på väg är viktigt för miljön.