Sundsvall Logistikpark innebär att Tundalshamnen i Sundsvall ska byggas ut med en containerhamn, en kombiterminal och logistikytor. Den kombiterminal som finns idag ska flyttas från centrala Sundsvall till Petersvik, i anslutning till containerhamnen.

Genom den här satsningen så kan väg, järnväg och sjöfart kopplas ihop på samma plats. Allt enligt kommunens hållbara tillväxtstrategi och den gällande detaljplanen. På så sätt kan vi möta det ökade godstransportbehovet på ett miljömässigt hållbart och effektivt sätt.

Projektet är ett samarbete mellan Sundsvalls kommun, Trafikverket och SCA, och samordnas av det kommunala bolaget Sundsvall Logistikpark AB.

Information om fler stora projekt inom Sundsvalls kommun kan du hitta på sidan sundsvallväxer.se

Sidansvarig

Sven Magnusson

VD Sundsvall Logistikpark

060-19 12 80
070-333 36 79

Alexandra Olsson

Informatör

060-19 89 53
070-183 53 47

Sundsvalls kommun